tablica - Fundusz Dróg

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 22 maja 2020r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 156/G/2020

pomiędzy Wojewodą  Łódzkim a Gminą Głuchów na Zadanie gminne pn.

„Remont drogi  w m. Wysokienice”

Zakres Zadania:

Projektem objęty został odcinek drogi gminnej Nr 1317E. Remont drogi gminnej obejmował:

  1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
  2. Roboty nawierzchniowe.

Całkowita wartość Zadania:    123.799,55  zł

W tym:

  • dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 99 039,00 zł co stanowi 80% kosztów  kwalifikowanych Zadania;
  • wkład własny w kwocie  24 760,55  zł.

Okres  realizacji  Zadania: od  28 sierpnia  2019r. do  28  sierpnia   2020r.

Sprawdź również

Informacja Starosty Skierniewickiego