Obrazek wyróżniający - Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek dla gospodarstw domowych przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których:

 1. głównym źródłem ogrzewania jest:
 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa piec kaflowy zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • kocioł olejowy
 1. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia głównego źródła ogrzewania po raz pierwszy (zgłoszenia dokonać należało poprzez stronę internetową: CEEB https://ceeb.gov.pl/ bądź w Urzędzie Gminy w Głuchowie pok. nr 2 I piętro);

UWAGA!

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż 1 gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw przysługuje jeden dodatek.

Kwota dodatku dla gospodarstw domowych

Wysokość dodatku w zależności od rodzaju zasilania głównego źródła ciepła wynosi jednorazowo:

 • 3000,00 zł — pelet drzewny
 • 1000,00 zł – drewno kawałkowe
 • 500,00 zł – skroplony gaz LPG
 • 2000,00 zł – olej opałowy

Formularze wniosków

Druki wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych dostępne są do pobrania:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie pok. nr 7 i 11
 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie
  https://gopsgluchow.naszops.pl/druki-do-pobrania/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-grzewczy-1

Składanie wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie
Al. Klonowa 5
96-130 Głuchów

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie /GOPSGluchow/. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Wypłata świadczenia

Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacja będzie do odbioru osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku dla gospodarstw domowych

Pytania dotyczące informacji odnośnie dodatku można kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 46 815-71-20, 46 815-75-30 wew. 207, wew. 211,
 • mailowo, pisząc na adres: gops@gminagluchow.pl.

Pomocne linki:

 

 

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …