Zdjęcia 4 - Do szkół trafiły nowe laptopy. Ruszył program "Zdalna Szkoła"

Do szkół trafiły nowe laptopy. Ruszył program “Zdalna Szkoła”

Gmina Głuchów otrzymała prawie 60 tys. zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Dzięki temu udało się kupić 26 laptopów do zdalnej nauki dla najbardziej potrzebujących uczniów.

To sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli nam pomóc najbardziej potrzebującym uczniom. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom urzędu gminy, którzy przyczynili się do pozyskania środków zewnętrznych. – mówi wójt gminy Jan Słodki.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …