Budowa stacji do ładowania samochodu elektrycznego w Gminie Głuchów

Celem realizacji zadania pn:. „Budowa stacji do ładowania samochodu elektrycznego w Gminie Głuchów”

jest  jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza.

Wartość ogólna zadania: 80 626,50  zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie pożyczki: 26 220,00 zł

w formie dotacji: 39 330,00  zł

wkład własny: 15 076,50zł

Stacja Ładowania

Sprawdź również

„Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów”

Nazwa zadania: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów” Wartość ogólna zadania: 2 510 132,41 zł Dofinansowanie …