Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa wodociągu oraz zakup wyposażenia obiektu służącego do odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchów

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …