Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w m. Kochanów

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w m. Kochanów Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 003,96 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 12 003,96 zł

 

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …