„ Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
https://www.bgk.pl/polski-lad/ ( odnośnik ) Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

„Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice”
Opis zadania:
– rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice;
– budowa kanalizacji w miejscowościach Prusy i Celigów o łącznej długości 7309,31 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi, rozprężnymi oraz przydomowymi przepompowniami ścieków.

Inwestycja służyła będzie społeczności lokalnej w Gminie Głuchów oraz umożliwi zamknięcie starej technologicznie oczyszczalni ścieków w miejscowości Prusy.
Dofinansowanie – 8 550 000,00 zł
Całkowita wartość – 9 060 700,00 zł.

Sprawdź również

Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez …