Obrazek wyróżniający - Panele fotowoltaiczne

Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów

W dniu 19.05.2020r. GMINA GŁUCHÓW podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0029/
18-00 pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020.

I. Projekt obejmuje montaż:
1.  67 instalacji fotowoltaicznych

– Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych 2,04 kW – 17 lokalizacji

– Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych 3,06 kW  – 40 lokalizacji

– Instalacje fotowoltaiczne poza budynkami mieszkalnymi 3,06 kW – 9 lokalizacji

– Instalacje fotowoltaiczne poza budynkami mieszkalnymi 5,10 kW – 1 lokalizacja

  1. 99 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych na budynkach mieszkalnych, składających się z:

– 2 kolektorów próżniowych – 49 lokalizacji

– 3 kolektorów próżniowych – 50 lokalizacji

  1. 11 instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych:

– kotły o mocy 10,2 kW – 1 lokalizacja

– kotły o mocy 13,8 kW – 4 lokalizacje

– kotły o mocy 18 kW – 5 lokalizacji

– kotły o mocy 23 kW – 1 lokalizacja

  1. Celem bezpośrednim projektu jest: ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Głuchów, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery.

III. Wartość projektu

Całkowita wartość projektu:   3 707 576,46 zł
Wydatki kwalifikowalne:         3 384 317,00 zł
Dofinansowanie:                       2 876 669,45 zł
Wkład własny:                           830 907,01 zł

  1. Źródła finansowania projektu

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

  1. Termin realizacji projektu
    31 grudnia 2021r.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …