Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Głuchów

Logo WOŚ

 

Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Głuchów

Wartość ogólna zadania: 694 291,22 zł (brutto)

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie  dotacji: 451 571,53 zł  (80%)

Sprawdź również

„Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów”

Nazwa zadania: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów” Wartość ogólna zadania: 2 510 132,41 zł Dofinansowanie …