LOGO OWES

Bezpłatne doradztwo księgowe online w ramach projektu OWES “Ja- Ty- My”

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie realizujemy dwa bezpłatne doradztwa księgowe online dla KGW,OSP, fundacji stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, na które chciałbym Państwa zaprosić.

Jeśli jest tak możliwość prosiłabym także o umieszczenie informacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, aby jak najwięcej osób skorzystało na naszej pomocy. Plakaty znajdują się w załączniku.

Stowarzyszanie Wsparcie  Społeczne „Ja-Ty-My”, akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego, oraz wszystkich, którzy pragną działać w ramach fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i innych podejmowanych wspólnie inicjatyw lokalnych do współpracy w zakresie prowadzonych działalności.

Działamy na rzecz budowania partnerstw w regionie, organizujemy spotkania animacyjne, doradzamy w zakresie pozyskiwania źródeł  dofinansowania. Z naszych usług  korzystają osoby indywidualne dążące do utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne.

Realizujemy  projekty, w wyniku których powstają  nowe  i trwałe  miejsca pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej, miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej, wszystkich organizacji pozarządowych. 

Poniżej przesyłam informacje o szkoleniach

Bezpłatne doradztwo księgowe online w ramach projektu OWES “Ja- Ty- My” odbędzie się

>29.03.2022 r o godzinie 17:00 dla podmiotów z działalnością nieodpłatną

>30.03.2022 r o godzinie 14:00 dla podmiotów z działalnością odpłatną i gospodarczą

Na spotkaniu

odpowiemy na wasze pytanie z zakresu księgowości

wyjaśnimy wszelki wątpliwości

pomożemy rozliczyć działalność

odczarujemy trudne rozliczenia

Ilość uczestników spotkania jest ograniczona. Obowiązują  zgłoszenia na adres: animacja@wsparciespoleczne.pl do dnia poprzedzającego doradztwo do godziny 16.00.

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …