Obrazek wyróżniający - informacja

Badania kontrolne w NSP2021

Szanowni mieszkańcy Gminy Głuchów

W nawiązaniu do otrzymanego pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29.10.2021 r., uprzejmie informuję, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.         

Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru: 

22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy  na mocy art.27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań w 2021 r. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).   

Mając na uwadze powyższe zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy o wsparcie działań Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdy Państwa mieszkanie zostanie poddane badaniu kontrolnemu  proszę o udzielanie odpowiedzi na zadane pytania ankieterom statystycznym przeprowadzającym badanie kontrolne.

Obrazek wyróżniający - badanie-kontrolne-NSP-2021
Badanie kontrolne NSP 2021

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU