admin

Obrazek wyróżniający - Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967). Komu przysługuje świadczenie? Dodatek dla gospodarstw domowych przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, …

więcej
Obrazek wyróżniający

Ruszyło głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” 2023.

W puli projektów znalazły się również dwa przedsięwzięcia związane z pracą Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Oba dotyczą oddziału rehabilitacji. Pierwszy z nich jest objęty pulą wojewódzką.   Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji oraz Zakładzie Rehabilitacji – projekt skierowany jest do ok. 2 800 pacjentów …

więcej
Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. …

więcej

Zapraszamy na II Forum Gospodarcze Powiatu Skierniewickiego w Głuchowie

Zapraszamy na II Forum Gospodarcze Powiatu Skierniewickiego w Głuchowie. Sobota; 20. 08. 2022 r. Głuchów, Zespół Boisk, ul. Sportowa 1 (przy Szkole Podstawowej w Głuchowie), godz. 14:00 – Otwarcie Forum Gospodarczego. Powitanie gości i wystawców targowych, godz. 14:30 – Warsztaty dla przedsiębiorców  i mieszkańców Powiatu, godz. 17:00 – Wykład na …

więcej

Międzynarodowa Olimpiada Celje 2022

Serdecznie gratulujemy drużynie MDP Wysokienice gm. Głuchów zajęcia 9 miejsca na Międzynarodowej Olimpiadzie Celje 2022 W zawodach wzięło udział 51 drużyn MDP z 19 państw. Jesteśmy dumni że nasza drużyna plasuje się w najlepszej dziesiątce MDP w Europie Gratulujemy również drużynom MDP Przytkowice (6 miejsce) i MDP Zalesie Śląskie (11 …

więcej

Fundusz Sołecki w Gminie Głuchów

WÓJT GMINY Głuchów Do mieszkańców Gminy Głuchów. Rada Gminy Głuchów uchwałą Nr XXXI/209/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego w Gminie Głuchów. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki …

więcej
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

                                                                                                             Głuchów, dnia  12.07.2022r. WÓJT GMINY GŁUCHÓW Mieszkańcy Gminy                                                                                                       Głuchów Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022  r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot …

więcej