„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania:

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach”

Wartość ogólna zadania wynosi 59.000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie 53.100,00 zł.

Wyposażenie ekopracowni w ramach zadania obejmuje :

  1. Sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny;
  2. Wyposażenie pracowni ( ławki, regał, krzesła, biurko, szafy, stojak na mapy, tablice korkowe);
  3. Pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną;
  4. Rośliny doniczkowe

Link do strony : www.wfosigw.lodz.pl

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …