TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

REGULAMIN

TURNIEJU

TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

1.Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Głuchów
 • Gmina Głuchów
 • Uczniowski Klub Sportowy „FUTRZAKI”
 • Szkoła Podstawowa im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie
 1. Cele organizacji turnieju
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • integracja mieszkańców Gminy Głuchów
 1. Termin i miejsce
 • Rozpoczęcie gier – 26.02.2023 r. 13.00 / sala gimnastyczna SP w Głuchowie
 1. Kategorie
 • Mężczyźni urodzeni w roku 2007 i starsi, mieszkańcy Gminy Głuchów
 • Kobiety urodzone w roku 2007 i starsze, mieszkanki Gminy Głuchów
 1. System rozgrywek i przepisy gry
 • turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych,
 • system rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zawodników, przewiduje się jednak system pucharowy do dwóch przegranych w wypadku dużej liczby uczestników,
 • pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.,
 • dogrywki w razie wygranych setów 1-1 rozgrywane są kolejnym setem,
 • set będzie wygrany przez zawodnika, jeśli jako pierwszy uzyska 11 pkt., oprócz stanu, gdy obaj uzyskają po 10 pkt., wtedy ten wygrywa, który pierwszy uzyska dwu punktowe prowadzenie,
 • mecze sędziować będą zawodnicy turnieju aktualnie nie rozgrywający pojedynkó
 • Organizator zapewnia sędziego głównego
 • kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają organizatorzy oraz sędzia główny zawodó
 1. Zgłoszenia
 • zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach należy dokonać do 24.02.2023r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Głuchów telefonicznie – 468157530, indywidualnie lub na adres e-mail: sekretariat@gminagluchow.pl podając imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość zamieszkania.
 • zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu turnieju od godziny 11.30 do 12.30
 1. Warunki uczestnictwa
 • posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia zamiennego (warunek konieczny),
 • przestrzeganie regulaminu, harmonogramu rozgrywek oraz przepisów gry.
 1. Nagrody

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3  w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Przewidziane są również vouchery, karty podarunkowe itp.

 1. Uwagi końcowe
 • we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek turnieju, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmują organizatorzy,
 • nie przewiduje się żadnych dodatkowych ubezpieczeń,
 • organizator nie zapewnia transportu, dodatkowego ubezpieczenia i opieki medycznej. Apteczka I pomocy będzie znajdowała się na Sali rozgrywek.
 • Organizator nie wymaga potwierdzenia stanu zdrowia pozwalającego na udział w turnieju. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • nagrody sponsoruje Wójt Gminy Głuchów, Gmina Głuchów, lokalni sponsorzy oraz Uczniowski Klub Sportowy „Futrzaki”.

 

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …