Komunikat - Obrazek wyróżniający

Zwrot podatku akcyzowego

                                                                                                             Głuchów, dnia  19.01.2023 r.

WÓJT GMINY GŁUCHÓW   

                                                                                                Mieszkańcy Gminy

                                                                                                                                   Głuchów

Wójt Gminy Głuchów informuje, że rolnicy posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie tutejszej gminy powinni w terminie od dnia

1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023  r. złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego.

            Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta za 2022 rok.

Limit zwrotu podatku w 2023 roku wynosi :

132,00 zł (1,20*110,00) *ilość użytków rolnych

oraz

48,00 zł (1,20*40,00) * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

            Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski należy składać w biurze Urzędu Gminy / pokój nr 9 /.

Po 28 lutego 2023  r. wnioski nie będą przyjmowane.

                                                                                                          Wójt Gminy Głuchów

                                                                                                                /-/ Jan Słodki

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …