Przypominamy!!!
– każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego,
– użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej,
– obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego,
– użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego,
– przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Sprawdź również

SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

INFORMACJA O SESJI

  Pani/Pan                                                                            ……………………………………       Nasz znak: Or. 0002.XXV.2020                                                                Data: 20.11.2020r.     …