Home / Aktualności / Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchów przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchów przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Sprawdź również

XIV Sesja Rady Gminy Głuchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym …