Home / Aktualności / PROGRAM współpracy Gminy Głuchów  z organizacjami pozarządowymi

PROGRAM współpracy Gminy Głuchów  z organizacjami pozarządowymi

  PROGRAM

współpracy Gminy Głuchów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020

Sprawdź również

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Głuchowie

Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się 15 października w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w …