Home / Projekty Unijne / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów

Tytuł projektu: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI MICHOWICE, CELIGÓW I JASIEŃ, GM. GŁUCHÓW”

Źródło finasowania: Dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:        7 010 773,89 zł
Współfinansowanie UE:                4 844 843,74 zł
Wkład własny (budżet gminy):    2 165 930,15 zł

Sprawdź również

Szkoła Podstawowa w Wysokienicach – edukacja ekologiczna

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy zadanie Utworzenie eko-pracowni „Zielona wyspa” w Szkole Podstawowej im. Ks. …